Ενδείξεις διαθεσιμότητας προϊόντων - σημασία

Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων/υπηρεσιών μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις που αναρτώνται στη σελίδα κάθε προϊόντος/υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ως εξής:

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

1. Άμεση Παραλαβή / Παράδοση σε 1-2 ημέρες: Το προϊόν είναι διαθέσιμο είτε για άμεση παραλαβή από το κατάστημα είτε για αποστολή σε τόπο παράδοσης που θα ορίσει ο πελάτης. 

Παράδοση σε 1-2 ημέρες καλείται η υπηρεσία αποστολής και παράδοσης των προϊόντων ως εξής:

α) Παραγγελία που αφορά προϊόντα συνολικού κόστους πάνω από 800€ σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή έως τις 11:59 πμ , θα παραδίδεται αυθημερόν. Άλλως εφόσον γίνει αποδεκτή αργότερα, θα παραδίδεται μέχρι τη λήξη της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

β) Παραγγελία προϊόντων που έχουν συνολικό κόστος πάνω από 800€, εφόσον υποβληθεί και γίνει αποδεκτή έως την 12:01 μ.μ. θα παραδίδεται έως τη λήξη της επόμενης εργάσιμης ημέρας. 

2. Παραλαβή / Παράδοση σε 2-4 ημέρες: Το προϊόν θα είναι διαθέσιμο είτε για παραλαβή από το κατάστημα σε 2-4 εργάσιμες ημέρες είτε θα παραδοθεί σε τόπο που θα ορίσει ο πελάτης σε 2-4 εργάσιμες ημέρες.

3. Παραλαβή / Παράδοση σε 4-10 ημέρες: Το προϊόν θα είναι διαθέσιμο είτε για παραλαβή από το κατάστημα σε 4-10 εργάσιμες ημέρες είτε θα παραδοθεί σε τόπο που θα ορίσει ο πελάτης σε 4-10 εργάσιμες ημέρες.

4. Κατόπιν παραγγελίας : Τα προϊόντα δεν υπάρχουν διαθέσιμα. Χρειάζεται να παραγγελθούν από τον προμηθευτή κατόπιν παραγγελίας του ενδιαφερόμενου πελάτη. Απαιτείται προκαταβολή το 50% της τιμής του προϊόντος ή εξόφληση προκειμένου να δρομολογηθεί η παραγγελία. Αποστέλλονται μετά την συλλογή όλων των προϊόντων στην κεντρική αποθήκη της εταιρίας.

Η AbaxTherm φροντίζει για τη τακτική μηχανογραφική ενημέρωση της διαθεσιμότητας των προϊόντων και υπηρεσιών. Λόγω όμως του αναγκαίου χρόνου που απαιτεί η εργασία αυτή, άλλως και λόγω σφάλματος παραδρομής (που τεχνικά δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί), είναι πιθανόν η ένδειξη διαθεσιμότητας ενός προϊόντος/υπηρεσίας να μην είναι ακριβής. Ακόμα είναι πιθανόν, σε προϊόντα αυξημένης ζήτησης, η διαθεσιμότητα να μεταβληθεί όσο χρόνο ο πελάτης διατηρεί το προϊόν στο «καλάθι του» ή και κατά την αποστολή της παραγγελίας πριν αυτή γίνει αποδεκτή από την AbaxTherm. Επίσης παρά την επιμέλεια που επιδεικνύει, η AbaxTherm δεν μπορεί να αποκλείσει την περίπτωση που προϊόντα μη προσωρινά διαθέσιμα που αναμένεται παράδοση τους από προμηθευτή, δεν θα παραδοθούν τελικά από τον προμηθευτή για λόγους που αφορούν μόνον τον ίδιο ή θα παραδοθούν με καθυστέρηση. Για τους λόγους αυτούς η AbaxTherm δηλώνει στους επισκέπτες και πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος, ότι η ένδειξη διαθεσιμότητας που έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μην είναι ακριβής για λόγους τεχνικούς ή παραδρομής, και ότι η διαθεσιμότητα του είδους θα επιβεβαιώνεται με το σχετικό μήνυμα περί αποδοχής της παραγγελίας του πελάτη. Ο πελάτης συναλλασσόμενος με το ηλεκτρονικό κατάστημα αποδέχεται ρητά τον όρο αυτό.

Η AbaxTherm επιφυλάσσεται να ενημερώσει τους πελάτες σε περίπτωση ανακριβούς αναγραφής στη διαθεσιμότητα και σε περίπτωση επιγενόμενης (μετά την υποβολή παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη) μη διαθεσιμότητας κάποιου είδους (το οποίο κατά το χρόνο της παραγγελίας εμφανιζόταν διαθέσιμο ή διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας κλπ), καθώς επίσης και για τον πιθανό χρόνο παράδοσης και για πιθανή καθυστέρηση παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον πελάτη, ο πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) η οποία γίνεται αζημίως για τον πελάτη.

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών που δεν είναι διαθέσιμα ακόμα («διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας» κλπ) ορίζεται από τον προμηθευτή, οπότε στη συνέχεια δρομολογείται η αποστολή προς τον πελάτη. Ο ακριβής χρόνος παράδοσης επαφίεται αποκλειστικά στους προμηθευτές. Επίσης εξαρτάται από τις εν γένει ισχύουσες συνθήκες, και κάθε έκτακτο περιστατικό ή συνθήκη που επηρεάζει την τακτική διακίνηση των εμπορευμάτων είναι πιθανόν να προκαλέσει μεγαλύτερες ακόμα καθυστερήσεις. Η AbaxTherm δεσμεύεται να ενημερώνει τον πελάτη τακτικά για τις πληροφορίες που λαμβάνει σχετικά με το χρόνο παραλαβής και παράδοσης του είδους που αναμένεται.

Αν η μη διαθεσιμότητα αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων ειδών μίας παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας δεν αποστέλλεται μέχρι τη συνολική τσυγκέντρωση των ειδών της παραγγελίας από την AbaxTherm. 

Επίσης, οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα (με τις ενδείξεις «Προσφορά», «Web ευκαιρία», «Έκπτωση» ή παρόμοιες εκφράσεις), ισχύουν πάντοτε για το αναγραφόμενο διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων σε κάθε περίπτωση, που η AbaxTherm προορίζει για πώληση με τιμή προσφοράς ή ευκαιρίας κλπ. Οι τιμές και τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση «Προσφορά» ή αποτελούν προσφορά περιορισμένης χρονικής διάρκειας ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τα είδη αυτά τηρείται αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.

Σύνταξη Παραγγελίας - Ενημέρωση

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον επιθυμεί να υποβάλει παραγγελία μπορεί προηγουμένως να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα με βάση τις οδηγίες που παρέχονται από το κατάστημα (λήψη username και password), ώστε εν συνεχεία να αναγνωρίζεται και να ταυτοποιείται από το κατάστημα, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών του στο μέλλον.

Εφόσον συγκεντρώσει τα προϊόντα που επιθυμεί στο «καλάθι του», έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει μέσω του «καλαθιού του» την παραγγελία στην οποία διαλαμβάνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που επιθυμεί να προμηθευτεί. Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την εταιρεία προτού αυτή επιβεβαιώσει την αποδοχή της ως κατωτέρω.

Πριν από την υποβολή της παραγγελίας στον πελάτη γνωστοποιούνται τα κατωτέρω, ως όροι της πώλησης και ο πελάτης προ της διαβίβασης της παραγγελίας του, δηλώνει με τη σήμανση της ένδειξης «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης» ότι ρητά έλαβε γνώση και δέχεται τα κατωτέρω στοιχεία που μέσα από την παραγγελία αλλά και τον ειδικό σύνδεσμο (link) του γνωστοποιούνται ήτοι:

1) Τα χαρακτηριστικά των αγαθών και υπηρεσιών που παρήγγειλε όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του καταστήματος που επισκέφθηκε και προκύπτουν από τη χρήση των σχετικών συνδέσμων στην ηλεκτρονική παραγγελία του, τους οποίους οφείλει να χρησιμοποιήσει για να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από τη διαβίβαση της παραγγελίας ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Η παράλειψη του πελάτη να ενημερωθεί επαρκώς δεν βαρύνει ουδαμώς την εταιρεία αλλά αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του.

2) Η πλήρης επωνυμία, η έδρα, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση και ο αριθμός καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ της AbaxTherm.

3) Η συνολική τιμή των αγαθών ή υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλο τέλος, όπως στην παραγγελία αποτυπώνονται και όλες οι πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου (επίσης υπολογίζονται στο σώμα της παραγγελίας) και κάθε άλλη δαπάνη. Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις επίσης γνωστοποιείται στο σώμα της παραγγελίας και ο πελάτης οφείλει να λάβει γνώση πριν από τη διαβίβαση. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στην ηλεκτρονική σελίδα κάθε προϊόντος είναι πάντοτε οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο αναλογών Φ.Π.Α.) και ισχύουν για πώληση από το ηλεκτρονικό κατάστημα και παράδοση των προϊόντων με αποστολή στον πελάτη αλλά και για πώληση με παραλαβή από το κατάστημα. Οι τιμές στη σελίδα παρουσίασης κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται εν συνεχεία στην σελίδα της παραγγελίας με βάση τους σχετικούς κανόνες χρέωσης του σχετικού κεφαλαίου των παρόντων όρων κατωτέρω. Σε περίπτωση που τα έξοδα αποστολής, δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων λόγω της ιδιαιτερότητας του τόπου παράδοσης, δηλώνεται η επιφύλαξη για πρόσθετη επιβάρυνση εξόδων αποστολής στο κείμενο της παραγγελίας και αυτά υπολογίζονται και γνωστοποιούνται στον πελάτη και ζητείται η αποδοχή εκ μέρους του, μέχρι την τελική αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της AbaxTherm με τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία.

4) Οι διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, η προθεσμίας εντός της οποίας η AbaxTherm αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες και, όπου τυγχάνει εφαρμογής, η πολιτική που εφαρμόζει η AbaxTherm για την αντιμετώπιση των παραπόνων, οι προϋποθέσεις, οι εξαιρέσεις, η προθεσμία και οι διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

5) Ότι ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με τη δαπάνη επιστροφής των αγαθών σε περίπτωση υπαναχώρησης του.

6) Ότι σε περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει χρήση του προϊόντος/υπηρεσίας, και η AbaxTherm δεχθεί την υπαναχώρηση κατά παρέκκλιση, θα πρέπει να καταβάλει εύλογο μέρος της αξίας τους στην AbaxTherm.

7) Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση το Νόμο, την πληροφορία ότι ο καταναλωτής δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα του υπαναχώρησης.

8) Υπενθύμιση της ύπαρξης της ευθύνης του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα όπου συνομολογημένη ιδιότητα νοείται μόνον εφόσον έχει εγγράφως συνομολογηθεί.

9) Όπου τυγχάνει εφαρμογής, η ύπαρξη και οι όροι εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης του πελάτη μετά την πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων.

10) Όπου τυγχάνει εφαρμογής, η ανάγκη συχνής συντήρησης των αγαθών ή η ύπαρξη ανταλλακτικών μεγάλου κόστους σε σχέση με την τιμή των αγαθών κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας.

11) Η ύπαρξη τυχόν κωδίκων συμπεριφοράς ή σημάτων αξιοπιστίας και ο τρόπος λήψης γνώσης του περιεχομένου τους, κατά περίπτωση.

12) Όπου τυγχάνει εφαρμογής, η ύπαρξη και οι όροι κατάθεσης χρημάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων (όπως προκαταβολή μέρους του τιμήματος κλπ) που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον καταναλωτή όποτε το ζητήσει ο προμηθευτής.

13) Όπου τυγχάνει εφαρμογής, οι δυνατότητες λειτουργίας του ψηφιακού περιεχομένου, μαζί με τα ισχύοντα τεχνικά μέτρα προστασίας.

14) Όπου τυγχάνει εφαρμογής, κάθε τυπική διαλειτουργικότητα ψηφιακού περιεχομένου με υλισμικό και λογισμικό της οποίας η AbaxTherm έχει γνώση ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση.

15) Όπου τυγχάνει εφαρμογής, η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, καθώς και η δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η AbaxTherm, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.

16) Ότι η υποβολή της παραγγελίας προς την AbaxTherm γεννά υποχρέωση πληρωμής του τιμήματος των παραγγελθέντων προϊόντων/υπηρεσιών.

17) Κατά πόσον ισχύουν περιορισμοί στην παράδοση και ποια μέσα πληρωμής είναι δεκτά.

18) Όπου τυγχάνει εφαρμογής, ο σκοπός επεξεργασίας, οι αποδέκτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη, καθώς και η ύπαρξη δικαιώματος πρόσβασης και εναντίωσης.

Αποστολή παραγγελίας

Ο χρήστης/πελάτης συγκεντρώνει στο «καλάθι του» προϊόντα και υπηρεσίες που επιθυμεί να παραγγείλει, ελέγχοντας τα χαρακτηριστικά και την τιμή. Ιδίως πριν από την παραγγελία υπηρεσιών, οφείλει να ενημερώνεται προκαταβολικά από τους σχετικούς όρους του ηλεκτρονικού καταστήματος για την διαθεσιμότητα της υπηρεσίας στην περιοχή που επιθυμεί να τη λάβει. Ο πελάτης με το περιεχόμενο του «καλαθιού του» καταρτίζει την παραγγελία του και την αποστέλλει στην AbaxTherm. Η αποστολή της παραγγελίας προς έγκριση προς την AbaxTherm αποτελεί ρητή δήλωση αποδοχής και συναίνεσης για όλες τις χρεώσεις που στην παραγγελία διαλαμβάνονται εκ μέρους του χρήστη/πελάτη. Αν δεν υπάρχει συναίνεση, ο πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.

Επιβεβαίωση παραλαβής παραγγελίας

Κάθε παραγγελία του χρήστη/πελάτη, ακολουθείται πάντοτε από αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή/και τηλεφωνικό γραπτό μήνυμα, σε διάστημα λίγης ώρας, εκ μέρους της AbaxTherm που περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας και επαναλαμβάνει το περιεχόμενό της, όπως το απέστειλε ο χρήστης/πελάτης. Η ηλεκτρονική αυτή αλληλογραφία εκ μέρους της AbaxTherm, αποτελεί μόνον επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έχει παραληφθεί με το περιεχόμενο που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων πώλησης. Καμία τροποποίηση ή αναθεώρηση της παραγγελίας δεν γίνεται δεκτή αν δεν αποτυπωθεί εγγράφως και δεν αποσταλεί από τον πελάτη/χρήστη και παραληφθεί από την AbaxTherm. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας μπορεί να γίνει και τηλεφωνικώς, εφόσον συναινεί ο πελάτης και στην περίπτωση που απαιτείται επανεξέταση και αναθεώρηση των όρων της παραγγελίας του χρήστη/πελάτη, λόγω σφάλματος παραδρομής ή ανακρίβειας στην αναγραφόμενη τιμή στις ιδιότητες ή στη διαθεσιμότητα των προϊόντων/υπηρεσιών.

Αποδοχή Παραγγελίας – Κατάρτιση πώλησης

Κατόπιν της επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας, η AbaxTherm προβαίνει σε επιβεβαίωση της ορθότητας του περιεχομένου της ως προς τις αναγραφόμενες τιμές (απουσία σφάλματος στην τιμή κλπ) και την ορθότητα των στοιχείων της ως προς τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Εφόσον δεν διαπιστωθεί απόκλιση ή σφάλμα που να απαιτεί διόρθωση και επικοινωνία και ενημέρωση του πελάτη, αποδέχεται την παραγγελία και με νέα ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) ή γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο του πελάτη τον ενημερώνει για την αποδοχή της παραγγελίας. Αν διαπιστωθεί σφάλμα στην τιμή ή απόκλιση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα του είδους (για λόγους συστήματος ή σφάλματος παραδρομής για τα οποία ή AbaxTherm εκ προοιμίου δηλώνει ότι δεν φέρει ευθύνη) και αν εκκρεμεί το ζήτημα αποδοχής εκ μέρους του πελάτη επιπλέον επιβάρυνσης εξόδων αποστολής, ακολουθεί επικοινωνία με τον χρήστη/πελάτη και γίνεται εκ νέου επεξεργασία της παραγγελίας και συμφωνία πάντα πριν από την τελική έγκριση της παραγγελίας εκ μέρους της AbaxTherm με τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με τον πελάτη. Σε περίπτωση μη συμφωνίας με τον χρήστη/πελάτη, τα μέρη εκατέρωθεν επιφυλάσσονται του δικαιώματος ακύρωσης της παραγγελίας αζημίως. Η AbaxTherm δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση με βάση την αρχή της καλής πίστης και τις συνήθειες των συναλλαγών, να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή αποτυπώνεται στην παραγγελία, λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, με τιμή εσφαλμένη δηλαδή διαφορετική από την ισχύουσα με βάση την τιμολογιακή πολιτική της για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο λάθος στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνον των παραγγελθέντων ειδών, τότε η παραγγελία ισχύει κανονικά για τα υπόλοιπα είδη μόνον και θεωρείται μη γενομένη για τα είδη στα οποία διαπιστώθηκε σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή ή/και θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουν και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η AbaxTherm οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία. Καμία πρόσθετη χρέωση στην παραγγελία δεν βαρύνει τον πελάτη χωρίς τη ρητή συναίνεση του.

Σε περίπτωση που η περιοχή παράδοσης δεν καλύπτεται από το δίκτυο διανομής της AbaxTherm, και υπάρχει χρέωση για την παράδοση, ο πελάτης ενημερώνεται προκαταβολικά για τη χρέωση της αποστολής και δύναται να επιλέξει τον μεταφορέα εφόσον επιθυμεί, αναλαμβάνει δε ο ίδιος κάθε σχετική υποχρέωση έναντι του μεταφορέα. Στην περίπτωση αυτή, η AbaxTherm απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη από τη στιγμή της παράδοσης του είδους στο μεταφορέα που έχει επιλέξει/υποδείξει ο πελάτης.

Επίσης σε περίπτωση αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, η μη απόκρουσή τους ή παράλειψη επιστροφής τους και η αδιαφορία του πελάτη δεν ερμηνεύεται σε καμία περίπτωση σαν συναίνεση, αποδοχή τους ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που του ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της AbaxTherm και αυτός βραδύνει να παραδώσει τα είδη προς επιστροφή για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) εργασίμων ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών και τα είδη θεωρούνται πωληθέντα στον πελάτη και αυτός οφείλει να καταβάλει την αξία τους μετρητοίς.

Ο πελάτης επίσης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας τηλεφωνικά (τηλ 210 3000370 με αστική χρέωση), είτε μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Ακύρωση παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη λόγω μεταμελείας

Η εκ μέρους του πελάτη ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμελείας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους της AbaxTherm. Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) προς την AbaxTherm εκ μέρους του πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Η ακύρωση δεν επέρχεται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της AbaxTherm με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τον πελάτη.

Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και η AbaxTherm την έχει ήδη εισπράξει, τότε η AbaxTherm οφείλει μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός επέσπευσε την καταβολή της. Σε περίπτωση που η αγορά εξοφλήθηκε με τραπεζική κατάθεση η προθεσμία αρχίζει από το χρόνο που ο χρήστης/πελάτης δηλώσει την ακύρωση και παράλληλα θα γνωστοποιήσει εγγράφως στην AbaxTherm το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού και την αρμόδια τράπεζα, όπου ο ίδιος τυγχάνει δικαιούχος/συνδικαιούχος, και στον οποίο λογαριασμό επιθυμεί να κατατεθεί το επιστρεφόμενο τίμημα. Σε περίπτωση που έγινε εξόφληση μετρητοίς η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή της δήλωσης ακύρωσης της παραγγελίας και θα γίνεται κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη από το φυσικό κατάστημα της AbaxTherm. Τέλος σε περίπτωση που έχει γίνει χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, τότε η AbaxTherm υποχρεούται εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της δήλωσης, να δηλώσει την ακύρωση της χρέωσης στη συνεργαζόμενη με την AbaxTherm τράπεζα, η οποία εν συνεχεία διαβιβάζει την εντολή στην εκδότρια της κάρτας του χρήστη/πελάτη τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή η AbaxTherm θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει σύννομα τις υποχρεώσεις της με την δήλωση της ακύρωσης προς τη συνεργαζόμενη τράπεζα (και την επιστροφή κάθε εισπραχθέντος τιμήματος αν αυτό έχει καταβληθεί ήδη σε αυτήν μέχρι το χρόνο της ακύρωσης). Η AbaxTherm ρητά δηλώνει ότι δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα ή ευθύνη αναφορικά με τον τρόπο του αντιλογισμού του ποσού στο λογαριασμό του πελάτη από την τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα του και αυτά τα θέματα ρυθμίζονται αποκλειστικά από την εκδότρια της κάρτας τράπεζα με βάση την πολιτική της και τη σύμβαση που τη συνδέει με τον πελάτη.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Στο AbaxTherm.gr χρησιμοποιούμε cookies

για καλύτερη εμπειρία περιήγησης σας.

Δείτε την πολιτική μας στην σελίδα νομικού περιεχομένου