Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Primus 25 (25.000kcal/h) Λέβητας πέλλετ

150001
2.740,00 €
Λέβητας Pellets - ξύλου Mavil  Primus, με υψηλή απόδοση, ανώτερες προδιαγραφές, αυτόματο άναμμα και υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας πέλλετ, ιδανικός για καύση οποιασδήποτε μορφής βιομάζας. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Primus 34 (34.000kcal/h) Λέβητας πέλλετ

150002
2.917,00 €
Λέβητας Pellets - ξύλου Mavil  Primus, με υψηλή απόδοση, ανώτερες προδιαγραφές, αυτόματο άναμμα και υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας πέλλετ, ιδανικός για καύση οποιασδήποτε μορφής βιομάζας.
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Primus 45 (45.000kcal/h) Λέβητας πέλλετ

150003
3.198,00 €
Λέβητας Pellets - ξύλου Mavil  Primus, με υψηλή απόδοση, ανώτερες προδιαγραφές, αυτόματο άναμμα και υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας πέλλετ, ιδανικός για καύση οποιασδήποτε μορφής βιομάζας.
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Primus 60 (60.000kcal/h) Λέβητας πέλλετ

150004
3.469,00 €
Λέβητας Pellets - ξύλου Mavil  Primus, με υψηλή απόδοση, ανώτερες προδιαγραφές, αυτόματο άναμμα και υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας πέλλετ, ιδανικός για καύση οποιασδήποτε μορφής βιομάζας.
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Primus 80 (80.000kcal/h) Λέβητας πέλλετ

150005
3.992,00 €
Λέβητας Pellets  -ξύλου Mavil  Primus, με υψηλή απόδοση, ανώτερες προδιαγραφές, αυτόματο άναμμα και υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας πέλλετ, ιδανικός για καύση οποιασδήποτε μορφής βιομάζας.
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Primus 100 (100.000kcal/h) Λέβητας πέλλετ

150006
4.289,00 €
Λέβητας Pellets - ξύλου Mavil  Primus, με υψηλή απόδοση, ανώτερες προδιαγραφές, αυτόματο άναμμα και υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας πέλλετ, ιδανικός για καύση οποιασδήποτε μορφής βιομάζας.
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Primus 120 (120.000kcal/h) Λέβητας πέλλετ

150007
7.509,00 €
Λέβητας Pellets - ξύλου Mavil  Primus, με υψηλή απόδοση, ανώτερες προδιαγραφές, αυτόματο άναμμα και υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας πέλλετ, ιδανικός για καύση οποιασδήποτε μορφής βιομάζας.
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Primus 150 (150.000kcal/h) Λέβητας πέλλετ

150008
7.976,00 €
Λέβητας Pellets - ξύλου Mavil  Primus, με υψηλή απόδοση, ανώτερες προδιαγραφές, αυτόματο άναμμα και υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας πέλλετ, ιδανικός για καύση οποιασδήποτε μορφής βιομάζας.
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

B-Max 25 Λέβητας Πέλλετ-Βιομάζας-Ξύλου

121000
1.452,29 €
Λέβητας B-MAX Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου από χάλυβα υψηλής αντοχής με μεγάλο θάλαμο καύσης και χαμηλή κατανάλωση, κατάλληλος να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε ανάγκη θέρμανσης.
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

B-Max 35 Λέβητας Πέλλετ-Βιομάζας-Ξύλου

121001
1.570,04 €
Λέβητας B-MAX Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου από χάλυβα υψηλής αντοχής με μεγάλο θάλαμο καύσης και χαμηλή κατανάλωση, κατάλληλος να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε ανάγκη θέρμανσης.
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

B-Max 50 Λέβητας Πέλλετ-Βιομάζας-Ξύλου

121002
2.148,99 €
Λέβητας B-MAX Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου από χάλυβα υψηλής αντοχής με μεγάλο θάλαμο καύσης και χαμηλή κατανάλωση, κατάλληλος να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε ανάγκη θέρμανσης.
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Eco 25 (25.000kcal/h) Λέβητας ξύλου

150010
1.490,00 €
Λέβητας ξύλου MAVIL ECO με εργονομικό σχεδιασμό και δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Eco 34 (34.000kcal/h) Λέβητας ξύλου

150011
1.599,00 €
Λέβητας ξύλου MAVIL ECO με εργονομικό σχεδιασμό και δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Eco 45 (45.000kcal/h) Λέβητας ξύλου

150012
1.829,00 €
Λέβητας ξύλου MAVIL ECO με εργονομικό σχεδιασμό και δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Eco 60 (60.000kcal/h) Λέβητας ξύλου

150013
2.079,00 €
Λέβητας ξύλου MAVIL ECO με εργονομικό σχεδιασμό και δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Eco 80 (80.000kcal/h) Λέβητας ξύλου

150014
2.434,00 €
Λέβητας ξύλου MAVIL ECO με εργονομικό σχεδιασμό και δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Eco 100 (100.000kcal/h) Λέβητας ξύλου

150015
2.829,00 €
Λέβητας ξύλου MAVIL ECO με εργονομικό σχεδιασμό και δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Eco 120 (120.000kcal/h) Λέβητας ξύλου

150016
5.319,00 €
Λέβητας ξύλου MAVIL ECO με εργονομικό σχεδιασμό και δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Eco 150 (150.000kcal/h) Λέβητας ξύλου

150017
6.099,00 €
Λέβητας ξύλου MAVIL ECO με εργονομικό σχεδιασμό και δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Pyro 30 (30.000kcal/h) Λέβητας πυρόλυσης ξύλου

150018
2.839,00 €
Λέβητας πυρόλυσης ξύλου MAVIL PYRO με υψηλή λειτουργική αυτονομία, ποιότητα μεγάλης αντοχής και ασφαλή λειτουργία για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Pyro 45 (45.000kcal/h) Λέβητας πυρόλυσης ξύλου

150019
3.219,00 €
Λέβητας πυρόλυσης ξύλου MAVIL PYRO με υψηλή λειτουργική αυτονομία, ποιότητα μεγάλης αντοχής και ασφαλή λειτουργία για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Pyro 60 (60.000kcal/h) Λέβητας πυρόλυσης ξύλου

150020
3.689,00 €
Λέβητας πυρόλυσης ξύλου MAVIL PYRO με υψηλή λειτουργική αυτονομία, ποιότητα μεγάλης αντοχής και ασφαλή λειτουργία για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Pecal 35 (30.100kcal/h) Λέβητας πέλλετ

150021
2.889,00 €
Λέβητας πέλλετ MAVIL Pecal με ειδικό σχεδιασμό εκμετάλλευσης του καυστήρα πέλλετ και πλήρως αυτόματη λειτουργία του συστήματος για αποδόσεις μεγαλύτερες από 90% και ελάχιστη κατανάλωση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Pecal 50 (43.000kcal/h) Λέβητας πέλλετ

150022
3.629,00 €
Λέβητας πέλλετ MAVIL Pecal με ειδικό σχεδιασμό εκμετάλλευσης του καυστήρα πέλλετ και πλήρως αυτόματη λειτουργία του συστήματος για αποδόσεις μεγαλύτερες από 90% και ελάχιστη κατανάλωση. 
Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-24 από σύνολο 42
Product added to wishlist
Product added to compare.

Στο AbaxTherm.gr χρησιμοποιούμε cookies

για καλύτερη εμπειρία περιήγησης σας.

Δείτε την πολιτική μας στην σελίδα νομικού περιεχομένου