Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Primus 25 (25.000kcal/h) Λέβητας πέλλετ

Mavil
150001
2.739,80 €
Λέβητας Pellets - ξύλου Mavil  Primus, με υψηλή απόδοση, ανώτερες προδιαγραφές, αυτόματο άναμμα και υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας πέλλετ, ιδανικός για καύση οποιασδήποτε μορφής βιομάζας. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Primus 34 (34.000kcal/h) Λέβητας πέλλετ

Mavil
150002
2.916,80 €
Λέβητας Pellets - ξύλου Mavil  Primus, με υψηλή απόδοση, ανώτερες προδιαγραφές, αυτόματο άναμμα και υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας πέλλετ, ιδανικός για καύση οποιασδήποτε μορφής βιομάζας.
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Primus 45 (45.000kcal/h) Λέβητας πέλλετ

Mavil
150003
3.197,80 €
Λέβητας Pellets - ξύλου Mavil  Primus, με υψηλή απόδοση, ανώτερες προδιαγραφές, αυτόματο άναμμα και υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας πέλλετ, ιδανικός για καύση οποιασδήποτε μορφής βιομάζας.
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Primus 60 (60.000kcal/h) Λέβητας πέλλετ

Mavil
150004
3.468,80 €
Λέβητας Pellets - ξύλου Mavil  Primus, με υψηλή απόδοση, ανώτερες προδιαγραφές, αυτόματο άναμμα και υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας πέλλετ, ιδανικός για καύση οποιασδήποτε μορφής βιομάζας.
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Primus 80 (80.000kcal/h) Λέβητας πέλλετ

Mavil
150005
3.698,00 €
Λέβητας Pellets  -ξύλου Mavil  Primus, με υψηλή απόδοση, ανώτερες προδιαγραφές, αυτόματο άναμμα και υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας πέλλετ, ιδανικός για καύση οποιασδήποτε μορφής βιομάζας.
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Primus 100 (100.000kcal/h) Λέβητας πέλλετ

Mavil
150006
4.288,00 €
Λέβητας Pellets - ξύλου Mavil  Primus, με υψηλή απόδοση, ανώτερες προδιαγραφές, αυτόματο άναμμα και υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας πέλλετ, ιδανικός για καύση οποιασδήποτε μορφής βιομάζας.
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Primus 120 (120.000kcal/h) Λέβητας πέλλετ

Mavil
150007
7.508,00 €
Λέβητας Pellets - ξύλου Mavil  Primus, με υψηλή απόδοση, ανώτερες προδιαγραφές, αυτόματο άναμμα και υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας πέλλετ, ιδανικός για καύση οποιασδήποτε μορφής βιομάζας.
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Primus 150 (150.000kcal/h) Λέβητας πέλλετ

Mavil
150008
7.976,00 €
Λέβητας Pellets - ξύλου Mavil  Primus, με υψηλή απόδοση, ανώτερες προδιαγραφές, αυτόματο άναμμα και υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας πέλλετ, ιδανικός για καύση οποιασδήποτε μορφής βιομάζας.
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Eco 25 (25.000kcal/h) Λέβητας ξύλου

Mavil
150010
1.490,00 €
Λέβητας ξύλου MAVIL ECO με εργονομικό σχεδιασμό και δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Eco 34 (34.000kcal/h) Λέβητας ξύλου

Mavil
150011
1.599,00 €
Λέβητας ξύλου MAVIL ECO με εργονομικό σχεδιασμό και δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Eco 45 (45.000kcal/h) Λέβητας ξύλου

Mavil
150012
1.829,00 €
Λέβητας ξύλου MAVIL ECO με εργονομικό σχεδιασμό και δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Eco 60 (60.000kcal/h) Λέβητας ξύλου

Mavil
150013
2.079,00 €
Λέβητας ξύλου MAVIL ECO με εργονομικό σχεδιασμό και δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Eco 80 (80.000kcal/h) Λέβητας ξύλου

Mavil
150014
2.434,00 €
Λέβητας ξύλου MAVIL ECO με εργονομικό σχεδιασμό και δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Eco 100 (100.000kcal/h) Λέβητας ξύλου

Mavil
150015
2.829,00 €
Λέβητας ξύλου MAVIL ECO με εργονομικό σχεδιασμό και δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Eco 120 (120.000kcal/h) Λέβητας ξύλου

Mavil
150016
5.319,00 €
Λέβητας ξύλου MAVIL ECO με εργονομικό σχεδιασμό και δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Eco 150 (150.000kcal/h) Λέβητας ξύλου

Mavil
150017
6.099,00 €
Λέβητας ξύλου MAVIL ECO με εργονομικό σχεδιασμό και δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του θαλάμου για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Pyro 30 (30.000kcal/h) Λέβητας πυρόλυσης ξύλου

Mavil
150018
2.839,00 €
Λέβητας πυρόλυσης ξύλου MAVIL PYRO με υψηλή λειτουργική αυτονομία, ποιότητα μεγάλης αντοχής και ασφαλή λειτουργία για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Pyro 45 (45.000kcal/h) Λέβητας πυρόλυσης ξύλου

Mavil
150019
3.219,00 €
Λέβητας πυρόλυσης ξύλου MAVIL PYRO με υψηλή λειτουργική αυτονομία, ποιότητα μεγάλης αντοχής και ασφαλή λειτουργία για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Pyro 60 (60.000kcal/h) Λέβητας πυρόλυσης ξύλου

Mavil
150020
3.689,00 €
Λέβητας πυρόλυσης ξύλου MAVIL PYRO με υψηλή λειτουργική αυτονομία, ποιότητα μεγάλης αντοχής και ασφαλή λειτουργία για υψηλές αποδόσεις και οικονομία στη χρήση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Pecal 35 (30.100kcal/h) Λέβητας πέλλετ

Mavil
150021
2.889,00 €
Λέβητας πέλλετ MAVIL Pecal με ειδικό σχεδιασμό εκμετάλλευσης του καυστήρα πέλλετ και πλήρως αυτόματη λειτουργία του συστήματος για αποδόσεις μεγαλύτερες από 90% και ελάχιστη κατανάλωση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Pecal 50 (43.000kcal/h) Λέβητας πέλλετ

Mavil
150022
3.629,00 €
Λέβητας πέλλετ MAVIL Pecal με ειδικό σχεδιασμό εκμετάλλευσης του καυστήρα πέλλετ και πλήρως αυτόματη λειτουργία του συστήματος για αποδόσεις μεγαλύτερες από 90% και ελάχιστη κατανάλωση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

Mavil Pecal 80 (68.800kcal/h) Λέβητας πέλλετ

Mavil
150023
4.299,00 €
Λέβητας πέλλετ MAVIL Pecal με ειδικό σχεδιασμό εκμετάλλευσης του καυστήρα πέλλετ και πλήρως αυτόματη λειτουργία του συστήματος για αποδόσεις μεγαλύτερες από 90% και ελάχιστη κατανάλωση. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

MyTherm Thalia Plus - Compact 18 (15.480kcal/h) Λέβητας πέλλετ

Mytherm
150025
2.828,00 €
Λέβητας pellet MyTherm THALIA plus - COMPACT με ενεργειακή κλάση Α++, αθόρυβη λειτουργία και υψηλή απόδοση ιδανικός για θέρμανση οικιακών ή επαγγελματικών χώρων. 
Λέβητες Πέλλετ - Βιομάζας - Ξύλου

MyTherm Thalia Plus - Compact 20 (17.196kcal/h) Λέβητας πέλλετ

Mytherm
150026
2.947,00 €
Λέβητας pellet MyTherm THALIA plus - COMPACT με ενεργειακή κλάση Α++, αθόρυβη λειτουργία και υψηλή απόδοση ιδανικός για θέρμανση οικιακών ή επαγγελματικών χώρων. 
Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-24 από σύνολο 39
Product added to wishlist
Product added to compare.

Στο AbaxTherm.gr χρησιμοποιούμε cookies

για καλύτερη εμπειρία περιήγησης σας.

Δείτε την πολιτική μας στην σελίδα νομικού περιεχομένου