Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Wolf BWL-1S 05/230V 5kW Αντλία Θερμότητας Αέρα / Νερού

Wolf
201000
4.389,00 €
Αντλία θερμότητας αέρα / νερού Wolf BWL-1S τύπου Split με αντιστάσεις και με ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό, ιδανική για λειτουργία θέρμανσης, ψύξης και θέρμανση νερού.
Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Wolf BWL-1S 07/230V 7kW Αντλία Θερμότητας Αέρα / Νερού

Wolf
201001
4.414,00 €
Αντλία θερμότητας αέρα / νερού Wolf BWL-1S τύπου Split με αντιστάσεις και με ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό, ιδανική για λειτουργία θέρμανσης, ψύξης και θέρμανση νερού.
Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Wolf BWL-1S 10/400V 10kW Αντλία Θερμότητας Αέρα / Νερού

Wolf
201002
7.527,00 €
Αντλία θερμότητας αέρα / νερού Wolf BWL-1S τύπου Split με αντιστάσεις και με ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό, ιδανική για λειτουργία θέρμανσης, ψύξης και θέρμανση νερού.
Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Wolf BWL-1S 14/400V 14kW Αντλία Θερμότητας Αέρα / Νερού

Wolf
201003
7.582,00 €
Αντλία θερμότητας αέρα / νερού Wolf BWL-1S τύπου Split με αντιστάσεις και με ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό, ιδανική για λειτουργία θέρμανσης, ψύξης και θέρμανση νερού.
Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Wolf BWL-1S 16/400V 16kW Αντλία Θερμότητας Αέρα / Νερού

Wolf
201004
7.582,00 €
Αντλία θερμότητας αέρα / νερού Wolf BWL-1S τύπου Split με αντιστάσεις και με ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό, ιδανική για λειτουργία θέρμανσης, ψύξης και θέρμανση νερού.
Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Wolf BWL-1SB 05/230V 5kW Αντλία Θερμότητας Αέρα / Νερού

Wolf
201005
4.160,00 €
Αντλία θερμότητας αέρα / νερού Wolf BWL-1SB τύπου Split με ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό, ιδανική για λειτουργία θέρμανσης, ψύξης και θέρμανση νερού.
Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Wolf BWL-1SB 07/230V 7kW Αντλία Θερμότητας Αέρα / Νερού

Wolf
201006
4.174,00 €
Αντλία θερμότητας αέρα / νερού Wolf BWL-1SB τύπου Split με ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό, ιδανική για λειτουργία θέρμανσης, ψύξης και θέρμανση νερού.
Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Wolf BWL-1SB 10/400V 10kW Αντλία Θερμότητας Αέρα / Νερού

Wolf
201007
7.290,00 €
Αντλία θερμότητας αέρα / νερού Wolf BWL-1SB τύπου Split με ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό, ιδανική για λειτουργία θέρμανσης, ψύξης και θέρμανση νερού.
Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Wolf BWL-1SB 14/400V 14kW Αντλία Θερμότητας Αέρα / Νερού

Wolf
201008
7.346,00 €
Αντλία θερμότητας αέρα / νερού Wolf BWL-1SB τύπου Split με ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό, ιδανική για λειτουργία θέρμανσης, ψύξης και θέρμανση νερού.
Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Wolf BWL-1SB 16/400V 16kW Αντλία Θερμότητας Αέρα / Νερού

Wolf
201009
7.269,00 €
Αντλία θερμότητας αέρα / νερού Wolf BWL-1SB τύπου Split με ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό, ιδανική για λειτουργία θέρμανσης, ψύξης και θέρμανση νερού.
Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Wolf BWL-1SB 10/230V 10kW Αντλία Θερμότητας Αέρα / Νερού

Wolf
201010
6.678,00 €
Αντλία θερμότητας αέρα / νερού Wolf BWL-1SB τύπου Split με ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό, ιδανική για λειτουργία θέρμανσης, ψύξης και θέρμανση νερού.
Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Wolf BWL-1SB 14/230V 14kW Αντλία Θερμότητας Αέρα / Νερού

Wolf
201011
6.678,00 €
Αντλία θερμότητας αέρα / νερού Wolf BWL-1SB τύπου Split με ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό, ιδανική για λειτουργία θέρμανσης, ψύξης και θέρμανση νερού.
Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Toshiba HWS-P805HR-E / P805XWHM3-E Estia Powerful Inverter 15,23kW

Toshiba
201050
6.284,08 €
Αντλία θερμότητας Toshiba Estia Powerful τύπου Split με προηγμένη τεχνολογία DC Inverter και μεγάλο εύρος λειτουργίας κατάλληλη για εφαρμογές με χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία ή και για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή θερμοκρασία νερού.
Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Toshiba HWS-P805HR-E / P805XWHM6-E Estia Powerful Inverter 15,23kW

Toshiba
201051
6.390,00 €
Αντλία θερμότητας Toshiba Estia Powerful τύπου Split με προηγμένη τεχνολογία DC Inverter και μεγάλο εύρος λειτουργίας κατάλληλη για εφαρμογές με χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία ή και για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή θερμοκρασία νερού.
Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Toshiba HWS-P805HR-E / P805XWHM9-E Estia Powerful Inverter 15,23kW

Toshiba
201052
6.504,43 €
Αντλία θερμότητας Toshiba Estia Powerful τύπου Split με προηγμένη τεχνολογία DC Inverter και μεγάλο εύρος λειτουργίας κατάλληλη για εφαρμογές με χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία ή και για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή θερμοκρασία νερού.
Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Toshiba HWS-P805H8R-E / P805XWHM3-E Estia Powerful Inverter 18,06kW

Toshiba
201053
6.609,57 €
Αντλία θερμότητας Toshiba Estia Powerful τύπου Split με προηγμένη τεχνολογία DC Inverter και μεγάλο εύρος λειτουργίας κατάλληλη για εφαρμογές με χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία ή και για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή θερμοκρασία νερού.
Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Toshiba HWS-P805H8R-E / P805XWHM6-E Estia Powerful Inverter 18,06kW

Toshiba
201054
6.714,72 €
Αντλία θερμότητας Toshiba Estia Powerful τύπου Split με προηγμένη τεχνολογία DC Inverter και μεγάλο εύρος λειτουργίας κατάλληλη για εφαρμογές με χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία ή και για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή θερμοκρασία νερού.
Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Toshiba HWS-P805H8R-E / P805XWHM9-E Estia Powerful Inverter 18,06kW

Toshiba
201055
6.829,15 €
Αντλία θερμότητας Toshiba Estia Powerful τύπου Split με προηγμένη τεχνολογία DC Inverter και μεγάλο εύρος λειτουργίας κατάλληλη για εφαρμογές με χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία ή και για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή θερμοκρασία νερού.
Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Toshiba HWS-P1105HR-E / P1105XWHM3-E Estia Powerful Inverter 18,05kW

Toshiba
201056
7.400,50 €
Αντλία θερμότητας Toshiba Estia Powerful τύπου Split με προηγμένη τεχνολογία DC Inverter και μεγάλο εύρος λειτουργίας κατάλληλη για εφαρμογές με χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία ή και για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή θερμοκρασία νερού.
Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Toshiba HWS-P1105HR-E / P1105XWHM6-E Estia Powerful Inverter 18,05kW

Toshiba
201057
7.655,63 €
Αντλία θερμότητας Toshiba Estia Powerful τύπου Split με προηγμένη τεχνολογία DC Inverter και μεγάλο εύρος λειτουργίας κατάλληλη για εφαρμογές με χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία ή και για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή θερμοκρασία νερού.
Διαιρούμενου Τύπου (Split)

Toshiba HWS-P1105HR-E/ P1105XWHM9-E Estia Powerful Inverter 18,05kW

Toshiba
201058
7.708,21 €
Αντλία θερμότητας Toshiba Estia Powerful τύπου Split με προηγμένη τεχνολογία DC Inverter και μεγάλο εύρος λειτουργίας κατάλληλη για εφαρμογές με χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία ή και για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή θερμοκρασία νερού.
Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-24 από σύνολο 163
Product added to wishlist
Product added to compare.

Στο AbaxTherm.gr χρησιμοποιούμε cookies

για καλύτερη εμπειρία περιήγησης σας.

Δείτε την πολιτική μας στην σελίδα νομικού περιεχομένου